Wedstrijdreglement – Beat The Stars

Wedstrijdreglement KRC GENK & Carglass: Beat The STARS

 1. RACING CLUB GENK 322 VZW, gevestigd te Stadionplein 4, 3600 Genk, België organiseert een wedstrijd in samenwerking met Carglass NV, gevestigd te Herkenrodesingel 14, Hasselt 3500. Alle info over het verloop van de wedstrijd kan je hieronder terugvinden.

Artikel 1: Definities

Binnen dit Reglement hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

 • “Deelnemer(s)” of “jij/je/jou”: de persoon/personen die aan de voorwaarden van Artikel 3 voldoet en aan de wedstrijd deelneemt.
 • “Organisator” of “wij”: KRC Genk en Carglass

Artikel 2: Duur

We wedstrijd loopt van 12/12/2022 tot en met 22/12/2022 om 18.00 uur s’avonds Belgische tijd. Wij behouden ons het recht om de wedstrijd uit te stellen of te annulern indien omstandigheden dat vereisen. In een dergelijk geval zullen wij je zo snel mogleijk informeren via onze sociale media kanalen of website.

Artikel 3: Voorwaarden voor deelname

Deze wedstrijd bevat geen aankoopverplichting en is volledig gratis.

De deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit

Reglement en van alle beslissingen die de Organisator zou kunnen nemen om het goede verloop van de actie te verzekeren. Dit houdt onder meer in dat persoonsgegevens en beelden gemaakt tijdens de wedstrijd door de Organisator gebruikt mogen worden op de kanalen van KRC Genk en Carglass, zoals nader bepaalt in dit reglement. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via https://krcgenk.gg/win/carglass-beat-the-stars/ in te vullen. De wedstrijd wordt vermeld op de sociale media kanalen van de Organisator. De wedstrijd is alleen toegankelijk voor wettelijk meerderjarige personen die handelingsbekwaam zijn en op het Belgische grondgebied, of in Nederland wonen.

Minderjarigen mogen ook deelnemen aan de wedstrijd, op voorwaarde dat zij de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun ouders hebben verkregen. Een bewijs van deze machtiging kan, indien nodig, worden vereist door de Organisator.

Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. De inschrijving is op e‐mailadres en gebaseerd.

De volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

 • mensen die werken voor of samenwerken met de Organisator of met één van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van de wedstrijd deelnemen;
 • personeelsleden van de Organisator en hun gezinsleden;
 • mensen die samenwerken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen op het winnen van de wedstrijd te vergroten.

Zullen ongeldig worden verklaard:

 • deelnames die niet alle verplichte informatie bevatten;
 • deelnames die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden;
 • personen die een stadionverbod opgelegd hebben gekregen;
 • deelnames die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd heeft de Organisator het recht om jou e‐mails te sturen die betrekking hebben op de wedstrijd.

Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden

van fraude of inbreuk op dit wedstrijdreglement kan leiden tot uitsluiting van de Deelnemer aan deze wedstrijd of aan andere wedstrijden die de Organisator inricht, zonder dat daarbij een voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden beschouwd als misbruik of fraude en kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende Deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator onveranderd blijven, inclusief het recht voor de Organisator om eventuele schade te verhalen op de betrokken Deelnemer(s).

Artikel 4: Selectie van Deelnemers, spelverloop en aanwijzing van winnaars en prijzen

Artikel 4.1: Selectie van Deelnemers

Prijzen:

 • Winnaar: Wanneer de Deelnemer de professionele FIFA speler verslaat, wint hij/zij een gesigneerd Esports shirt,  2 KRC Genk wedstrijdtickets naar keuze in de Jupiler Pro League (Excl. play offs) en een gepersonaliseerde FUT card.
 • Verliezer: Wanneer de Deelnemer de professionele FIFA speler niet verslaat, krijgt hij/zij 2 KRC Genk wedstrijdtickets naar keuze in de Jupiler Pro League (Excl. play offs) en een gepersonaliseerde FUT card.

De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere goederen.

Artikel 5: Gedragsregels inzendingen

Deelnemers mogen de wedstrijd niet gebruiken om:

 • politieke of religieuze ideeën te uiten,
 • te treiteren, schelden of discrimineren,
 • wormen, virussen of andere schadelijke software op de websites van de wedstrijd te plaatsen.

Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deelnemers worden niet betaald voor hun inzendingen en/of deelname. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan of een vergoeding krijgen voor deelname aan de wedstrijd. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname uit te sluiten of van websites van de wedstrijd te (laten) verwijderen. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar kan ertoe leiden dat deze Deelnemer van de wedstrijd wordt uitgesloten of dat de prijs wordt afgenomen, zonder dat de Deelnemer in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.

Artikel 6: Persoonsgegevens

De door elke Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator verwerkt overeenkomstig de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met als doelstelling het organiseren en promoten van deze wedstrijd. Verwerkingsverantwoordelijken: KRC Genk, Stadionplein 4, 3600 Genk (privacy@krcgenk.be) en Carlglass (privacy@carglass.be). Elke Deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van de wedstrijd of zich verzetten tegen het gebruik van gegevens die voor deze wedstrijd nodzakelijk zijn, worden verondersteld af te zien van deelname. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door de Organisator bewaard worden zolang dat nodig is voor het organiseren van deze wedstrijd. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in dat dat Organisator beelden maakt in het kader van deze wedstrijd en persoonsgegevens (naam, voornaam) van de Deelnemer kan verspreiden via haar communicatiekanalen (waaronder sociale media). Het betreft dus alle communicatiekanalen van zowel KRC Genk, KRC Genk Esports als Carglass. Deze verspreiding is evenwel beperkt tot de context van de wedstrijd en dus ook beperkt in de tijd.

Artikel 7: Veranderingen in het Reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, uit te breiden of te annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle of om de site te verbeteren. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement of de werkwijze te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden buiten haar wil dit zou rechtvaardigen.

Iedere verandering of verbetering zal opgenomen worden in dit Reglement en zal het onderwerp zijn van een aankondiging op de site.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het frauduleuze gebruik, noch de toekenning van de prijs aan een Deelnemer. Ook zal de Organisator geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van de wedstrijd worden ontwricht. Onder deze omstandigheden zullen wij de Deelnemers via e-mail of telefoon op de hoogte stellen.

 

Artikel 9: Vragen?

Voor extra informatie, eventuele vragen of klachten met betrekking tot de wedstrijd kan je contact opnemen via e‐mail: communicatie@krcgenk.be. De dienst Marketing behandelt je vragen en klachten zelf. Afhankelijk van de aard van je vraag of klacht en de manier waarop je contact hebt opgenomen, krijg je telefonisch of schriftelijk antwoord. Je zult uiterlijk binnen de 4 weken een reactie ontvangen.

 

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.